Perolehan Terus Bagi Kerja-Kerja Menyelenggara Lampu Di Auditorium Dan Kerja Berkaitan Di Pusat Latihan Pengajar Dan Kemahiran Lanjutan (CIAST), Shah Alam Selangor

PEROLEHAN TERUS

NOTIS PEROLEHAN TERUS

CIAST/UPPP/PT/27/2020

Perolehan Terus adalah dipelawa kepada syarikat-syarikat yang eP enabled dan mempunyai;

  • CIDB G1 / ME / E11 Kerja Am Elektrik
  • Sijil Perolehan Kerja Kerajaan (SPKK) yang belum tamat tempoh.
  • Sijil Perakuan Pendaftaran Kontraktor Tempatan (PPK) Daerah Petaling

Tajuk Perolehan Terus        :

PEROLEHAN TERUS BAGI KERJA-KERJA MENYELENGGARA LAMPU DI AUDITORIUM DAN KERJA BERKAITAN DI PUSAT LATIHAN PENGAJAR DAN KEMAHIRAN LANJUTAN (CIAST), SHAH ALAM SELANGOR

 

TARIKH NOTIS                     : 4 OGOS 2020

TARIKH TUTUP                    : 10 OGOS 2020

Masa Tutup                           : 12:00 tengahari

Tempat Penghantaran  :  Peti Sebutharga,

                                               Aras 2, Blok J,

                                               Pusat Latihan Pengajar dan Kemahiran Lanjutan (CIAST),

                                              Jalan Petani 19/1, Seksyen 19, 40900 Shah Alam, Selangor

Tarikh Lawatan Tapak         : 6 OGOS 2020

Waktu Lawatan Tapak          : 10:00 PAGI

Lokasi Lawatan Tapak         : Lif Lobi Blok J

Pertanyaan                            : ZAINUDIN BIN ZUBIR

Telefon                                   : 019-3422861

HANYA PENAMA YANG TERTERA DALAM SIJIL CIDB SAHAJA DITERIMA

Syarikat perlu menyertakan salinan sijil yang masih sah semasa hadir lawatan tapak;

Salinan sijil yang disenaraikan di atas dan dokumen skop kerja yang lengkap diisi hendaklah dihantar dalam sampul surat yang ditulis pada sudut sebelah atas kirinya dengan perkataan CIAST/UPPP/PT/27/2020 dan hendaklah dihantar pada atau sebelum tarikh dan masa yang dinyatakan di atas.

Pihak CIAST tidak tertakluk untuk memberi tawaran kepada perolehan terus yang terendah atau mana-mana tawaran.

DOKUMEN PEROLEHAN TERUS

SKOP KERJA